Jämtget

Jämtget

Jämtgetterna är anpassade till fäboddrift och vårt nordliga klimat. De är ofta vita med mörka tecken i ansiktet och en mörk ål över ryggen. Djur med bruna inslag finns också. Rasen är idag utrotningshotad.

Hade man förr inte råd med en ko kunde man istället ha en get, ”fattigmansko”. Av mjölken gjorde man ost och skinnet användes till slitstarka arbetskläder.

På museet hjälper getterna till att hålla landskapet öppet och mjölken går till killingarna.