Gotlandskanin

Gotlandskanin

Gotlandskaninerna är härdiga och trivs bäst utomhus året om. De fortplantar sig lätt och tar väl hand om sina ungar. Kaninerna väger 3-4 kilo och kan ha olika färger. Gotlandskaninen är idag en hotad lantras.

Man har haft kaniner som husdjur för köttets skull ända sedan 1500-talet. Även skinnen togs tillvara. Museets kaniner är en lokal variant av den gamla svenska lantkaninen.