Hedemorahöns

Hedemoratupp och höns

Hedemorahönan är en rest av Dalarnas gamla lanthöna. Hönsen varierar mycket i färg. De har en mycket tät och dunrik fjäderdräkt vilket tyder på lång anpassning till kallt klimat.

Hedemorahönsen värper mycket bra. De sotiga hönorna, vita hönor med gråsvart teckning, ansågs förr vara de som värpte bäst. Hedemorahönan ses idag som en lantras som är värd att bevara.

På museet låter vi våra höns gå fritt ute om dagarna och de får själva ruva fram sina kycklingar.