Linderödssvin

Linderödsgris och kultingar

Linderödssvinet är vår enda svenska lantrasgris av äldre typ. De är inte så långa i formen som de moderna raserna. De flesta är fläckiga på ljus eller brun botten och har medelstora, lätt framåtböjda öron. Linderödssvinen trivs bäst om de får gå ute hela året och de är väl anpassade till vårt klimat. Förr hade man grisar för att bereda marken på åkern och precis som idag för köttets skull.

Linderödssvinet är idag en hotad lantras. På museet används grisarna som markberedare på åkern och vi tar också vara på köttet.