Jordbruk och landskap

På Vallby Friluftsmuseum finns natursköna områden, jordbruk och betesmarker. På museet görs allt från sådd till slåtter. Klicka på bilderna för att läsa mer.

Kärvar vid bondgården

Bondens jordbruk

På bondgården visas jordbruket runt 1850-talet, tiden runt Laga skifte.

Grindöppning på Ekbacken

Ekbacken

Ekbacken är ett grönt område med fornlämningar på museets norra spets.

Lås i smide på grind

Gärden, hagar och hägn

På museet finns olika typer av gärden och hägn för djur och odlingar.

Hamlad lind

Hamlingsängen

Hamling är ett ord för att skörda löv och använda till foder. På museet hamlas lindar vid Ekbacken.

Hässja

Höslåtter och betesmarker

På sommarens slås hö på området för att ges till lantrasdjuren på museet.

Lin på tork

Lin

Varje år odlas lin på bondgårdsåkern. Linet rycks, rötas och bereds på hösten.

Rågplantor på bondgårdsåkern

Redskap och odlingsteknik

Om redskap och odlingstekniker på museet.

Ek

Skogen

Från skogen fick man timmer, kol, ved, foder, med mera.

Sådd med hästar

Sådd och skörd

På museet är det sådd både på vår, sommar och höst som sedan skördas.

Torpets äng

Torparens jordbruk

På torpet odlades främst råg. På museet används torparens äng huvudsakligen till bete.