Gotlandsruss

Gotlandsrusset Vallbys Fiona

Gotlandsrusset är Sveriges enda inhemska ponnyras. Redan på stenåldern strövade russ fritt i skogarna på Gotland. De djur som behövdes i jordbruket eller som transportmedel fångades in och tämjdes. Det finns än i dag en flock russ som lever vilt på Lojsta hed på Gotland. Även om det numera finns gott om russ är de väl värda att bevara inför framtiden.

På museet används russen till lättare arbeten i jordbruket och för transporter på museiområdet.