Vallby Friluftsmuseum

Vallby Friluftsmuseum återskapar och visar de miljöer som människor en gång levde och arbetade i, från 1600-talet till sena 1900-talet. Här finns ett femtiotal bevarade byggnader, hitflyttade från hela Västmanland. Runt hus och gårdar finns åkrar, ängar och trädgårdar med äldre prydnads-och nyttoväxter, fruktträd och åkergrödor. I hagarna kring museet finns jämtgetter, linderödssvin, gestrikefår, gotlandskaniner och andra lantrasdjur.