Lantrasdjur och genbank

Hedemoratupp

Djuren som finns på Vallby Friluftsmuseum ingår i våra levande samlingar. Djuren kallas lantrasdjur. Det betyder att de tillhör gamla svenska raser som levt i Sverige under många hundra år. De flesta av djuren vistas ute varje dag året om.

Vad är en lantras?

För att få vara en äkta svensk lantras ska inte stark avel ha bedrivits på särskilda egenskaper. I aveln med lantrasdjur vill man istället bevara mångfalden och det är därför man inte får avla på en viss egenskap.

Lantrasdjuren är härdiga och tåliga, de har goda modersegenskaper och äter sådant foder som kan skördas i svenska marker.

Idag skyddas de svenska lantrasdjuren eftersom de i många fall är utrotningshotade. Varje ras har en särskild förening som arbetar med att bevara just den rasen.

Museets arbete med lantrasdjur

Museet är idag genbank för ett flertal hotade husdjursraser såsom gestrikefår, gotlandskanin, jämtget, linderödssvin, svensk blå anka, ölandsgås och hedemorahöns. Museet sitter också med i Jordbruksverkets samarbetsgrupp för information om hotade husdjursraser.

Kontakt

Stina Ek Bredgård

021-398072

christina.ek.bredgard@vasteras.se

Museibonde och djuransvarig