Ölandsgås

Ölandsgåsen är en tamgås som har funnits mycket länge i Sverige. År 1369 finns de med i en inventarieförteckning från Öland. Alla Ölandsgäss som finns idag härstammar från ett enda par som hittades i Västergötland. Rasen är starkt utrotningshotad.

Ölandsgåsen är lätt och kan flyga. Honan väger cirka 4-5 kilo. Till färgen är gässen grå- och vitbrokiga.

Gäss hade man förr främst för köttets skull men de användes också till att vakta gårdarna.

Museets gäss varnar ilsket om någon kommer för nära deras damm.