Skogen

Ek

Från skogen fick man timmer, stängselvirke, kol (efter kolarens arbete med kolmilan), ved, foder, bär, vilt, med mera.

I det gamla bondesamhället ägdes skogen gemensamt av byns bönder. Där släppte alla sina djur på bete. Skogen nyttjades hårt, och var ofta glesare än vi tänker oss en skog idag. Gränsen mot grannbyn hade oftast också ett stängel ute på utmarken.

Vid Laga skifte under 1800-talet skulle även skogen delas upp mellan gårdarna. Målet var att varje gård skulle ha åker, äng och byggnader på sammanhängande ytor. Vad det gällde skogen gick det inte alltid att få med den i anslutning till övriga gården. Skogsskiften kan än idag ligga lite längre bort från brukningscentrum.