Torparens jordbruk

Torpets äng

På soldattorpet har tiden stannat år 1901. På museet har den driftige torparen anlagt en fruktträdgård på en del av åkern. Torparens äng används till bete för djuren.

Till soldattorpet hörde ett halvt tunnland åker (cirka 2500 kvadratmeter). Där odlades huvudsakligen råg. Åkergrödor förutom spannmål var potatis, rovor och ärter.

Soldatsystemet avskaffades 1901. Den soldat som för tillfället bodde på torpet fick ofta bo kvar. Det var inte lätt att klara en familj på den lilla ytan på ett torp. Utan soldatlönen behövdes fler inkomster genom olika former av hantverk, dagsverken, fruktodling, med mera.