Redskap och odlingsteknik

Rågplantor i bondgårdsåkern

För att så behöver jorden bearbetas på olika sätt med redskap. Skörden av hö och spannmål kräver sina redskap eller maskiner, likaså tröskning, och så vidare. Redskapen har utvecklats från handredskap till motordrivna maskiner för de flesta moment i odlingen.