Kulturväxter och klonarkiv

Humle

På museet finns ca 280 olika insamlade kulturväxter i trädgårdsmiljöerna som har samlats in under de senaste ca 20 åren. Växterna kommer från olika bondgårdar, torpställen och stadsmiljöer i Västmanland. Tillsammans med djuren utgör växterna en levande samling. Byggnaderna, föremålen, djuren och växterna bildar en helhet. Precis som föremålen i husen är växterna museiföremål som måste vårdas och hållas vid liv. Växterna har en funktion att fylla, en historia att berätta och är en lokal genbank. Förutom växter som museiträdgårdsmästaren samlat in är museet också lokalt klonarkiv inom Programmet för odlad mångfald, POM. Växterna i klonarkivet finns huvudsakligen samlade i två bäddar i museets potager.

Ett lokalt klonarkiv för prydnadsväxter och perenna grönsaker

Vallby Friluftsmuseum är ett lokalt klonarkiv med uppdrag att bevara äldre så kallade mandatsorter av perenner, lökväxter och perenna köksväxter. Som lokalt klonarkiv är museet en del av Nationella genbanken och bevarandet av den odlade mångfalden.

Nationella genbanken, som bildades 2016, bygger på arbetet inom Programmet för odlad mångfald, Pom. Verksamheten syftar främst till att bevara äldre utvalda sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter. Samtliga bevarade sorter har svensk odlingstradition.

De första lokala klonarkiven för frukt började anläggas i slutet av 1970-talet. Idag finns ca 30 lokala klonarkiv runt om i landet som bevarar den egna regionens äldre trädgårdsväxter. Av säkerhetsskäl odlas varje utvald sort på två olika platser, dels i ett lokalt klonarkiv och dels i Nationella genbanken vid SLU i Alnarp.

Ju fler som odlar en äldre sort, ju större är dess möjlighet att leva vidare. Tänk därför på att även din odlargärning räknas. En sort som en gång gått förlorad kan aldrig återskapas.

Mer information om klonarkiven hittar du på Nationella genbankens webbplats.

Kontakt

Elisabeth Håkansson

021-398079

elisabeth.hakansson@vasteras.se

Museiträdgårdsmästare

Marie Blomqvist

021-398074

marie.blomqvist@vasteras.se

Museiträdgårdsmästare

Öppet alla dagar året runt