Vallby sommarnöje presenterar Scensommarpärlor

Invigning av utställningen Jorden

När: 02 juni 11:00 - 02 juni 15:00
Plats: Vallby Friluftsmuseum
Kostnad: Gratis

Det är äntligen dags att inviga vår nya utställning Jorden! I utställningen kommer vi att berätta om jordbrukets framväxt och förändring genom tiden och dess förutsättningar för människan och påverkan på naturen. Vi står nu inför vägval framåt. I utställningen finns plats att tänka om dessa tillsammans. Eftersom fokus är på jorden och brukandet av den har vi valt att visa lika mycket vad som händer under jordytan som över när vi gör ingrepp i naturen.

11.00: Festlig invigning av utställningen Jorden vid magasinet från Kvastbruket.

Elin Rynger, avdelningschef Vallby Friluftsmuseum, hälsar välkommen. Utställningens projektledare Ulla Blomqvist berättar mer om utställningens tillkomst. Invigningstalare är kulturnämndens ordförande Ann-Louise Molin Östling.

11.30-15.00: Aktiviteter för stora och små i anslutning till utställningen. Pyssla blommor, humlor, myror och daggmaskar; insekter, djur och växter som tar hand om naturen och är viktiga för jorden.

Invigningen utgör en del av Familjedagen

Med reservation för ändringar.