Magasinet från Kvastbruket

Arbetarbostaden

Området magasinet kommer ifrån ligger strax söder om bostadsområdet Hökåsen i Alvesta, Hubbo socken. Fastigheten hade beteckningen Nr 4 Alfvesta men kallades ”Kvastbruket”. Kvastbruket lär ha fått sitt namn för att här tillverkades kvastar som användes för renhållning inne i staden Västerås en gång i tiden.

I magasinet förvarades bland annat säd. I byggnadens källare, som inte tagits med till museet, lagrades matvaror som behövde förvaras svalt. Magasinet har också använts till andra saker. Så sent som på 1960-talet ordnades logdanser i byggnadens övervåning.

Byggnaden i två våningar är uppförd i bilat timmer och uppställd på stolpar som skydd mot angrepp av skadedjur. Fönstergluggarna användes som vädringsluckor när man torkade säden. Sädesmagasinet var placerat en bit från övrig bebyggelse på gården. Säden som förvarades i magasinet var bland det viktigaste man hade för försörjningen, därför var sädesmagasinet ofta placerat så att en eventuell brand på gården inte skulle kunna spridas dit.

1967 köpte Västerås stad marken, där bland annat Kvastbruket var beläget. 2009 gjordes en arkeologisk undersökning av platsen som staden tänkte upplåta som industrimark. Gården som magasinet hörde till skulle rivas. Huvudbyggnaden till gården var bebodd fram till rivningen 2011. Magasinsbyggnaden räddades och uppfördes igen här på museet.

I byggnaden kommer det att finnas en lantbruksutställning med beräknad invigning sommaren 2024.