Folkets park och teater

Folkets park portal

Museets folkpark med folkparksteater kommer ursprungligen från Tillberga, Hubbo och invigdes 1926. Parken återuppfördes på museet 1971 och invigdes vid friluftsmuseets 50-årsjubileum samma år.

Folkets park i Tillberga

På museet finns idag bara entréportalen och teatern bevarade men i Tillberga fanns även en dansbana med tak och en serveringspaviljong.

Vid invigningen av parken den 22 juni 1926 framförde centraloperettens avdelning 1 sång- och folklustspelet Värmlänningarna på teaterscenen. Mellan akterna var det servering och dans.

Parken var öppen för allmänheten 59 gånger under det första året och besökarantalet uppgick till cirka 14 000 personer.

Entréportalen

Det var viktigt med en ståtlig entré till Folkets Park. Den fick representera arbetarklassens växande självkänsla. Entréportalen till museets park kommer även den från Tillberga Folkets Park.

Folkparksteatern

Det fanns gott om frivilliga i Tillberga som ville hjälpa till med bygget av teatern. Under våren 1926 satte bygget igång och man blev klar på mindre än två månader. Byggnaden fick det kupoltak som är typiskt för många folkparksteatrar.

Om folkparkerna

Folkparker började byggas i Sverige i slutet av 1800-talet. Sveriges första Folkets park grundades i Malmö år 1893. 1899 tillkom en Folkets Park i Västerås.

Den unga arbetarrörelsen behövde en plats för politiska möten och agitation eftersom de inte fick samlas på offentliga platser. Här kunde också städernas arbetare roa sig i stället för att gå till ölhallarna. Folkparkerna förde ut kultur och lämpliga nöjen åt folket. Från början var de flesta parkerna ganska enkla anläggningar. Så småningom byggdes dansbanor, teatrar och serveringslokaler. Ofta byggdes folkparkerna i natursköna omgivningar eller så anlades vackra planteringar runt omkring dem.

På Folkets Parkteatrarna kunde man se teaterföreställningar, bondkomik, revyer, kuplettsångare och andra musikprogram.

Om du besöker oss