Miljöpolicy

Miljöpolicyn ger en övergripande vägledning i det interna miljöarbetet. Vallby Friluftsmuseum är ett föredöme som visar hur vi kan skapa en frisk, livskraftig och attraktiv miljö genom att:

  • hushålla med jordens resurser
  • samverka med andra för en långsiktigt hållbar utveckling
  • stimulera besökarna till ett miljöanpassat beteende
  • föra vidare traditionella kunskaper från ett resurssnålare samhälle
  • väga in miljöhänsyn i alla beslutsprocesser och all upphandling av varor och tjänster
  • aktivt förebygga föroreningar och övergödning
  • med marginal uppfylla miljölagstiftningen
  • engagera och utbilda samtliga medarbetare
  • ständigt förbättra det egna miljöarbetet