Utställningen Jorden har öppnat!

Den 2 juni skedde den efterlängtade invigningen av den utställningen Jorden, som handlar om om hur vi brukat och brukar jorden.

I utställningen berättar vi om jordbrukets framväxt och förändring genom tiden och dess förutsättningar för människan och påverkan på naturen. Vi står nu inför vägval framåt. I utställningen finns plats att tänka om dessa tillsammans. Eftersom fokus är på jorden och brukandet av den har vi valt att visa lika mycket vad som händer under jordytan som över när vi gör ingrepp i naturen.

Bredvid magasinet har det även uppförts en ny byggnad. Där visar vi upp jordbruksredskap och maskiner som visar mekaniseringen av jordbruket och de olika momenten i brukandet av jorden.

Utställningen finns i magasinet från Kvastbruket. Den är öppen dagligen kl 10.00-16.00.