-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Trädgård och odling

Kaprifol, Svarvartorp Lillhärad socken.
Kaprifol, Svarvartorp, Lillhärad socken.

Skräddarschersmin, Barkarö socken.
Skräddarschersmin, Barkarö socken.

Långens Lovisas spirea.
Långens Lovisas spirea, Skinnskattebergs socken.

Rosen Minette, Ängsö.
Rosen Minette, Ängsö.

 

 -  

Soldattorpet

Soldattorpet speglar tiden vid sekelskiftet 1900. Soldaten tilldelades en bit mark av rotebönderna och på den odlade han för att överleva. Vid torpet runt 1900 finns växter både till nytta och till nöje.

Under 1800-talet utvecklades trädgårdarna i länet. Landshövdingsberättelserna från Västmanlands län berättar om ett län där trädgårdsskötseln bland allmogen var sällsynt 1833-37 men 1896-1900 beskrivs så här: ”Trädgårdsskötseln inom länet, hvilken enligt femårsberättelserna på 1820- och 1830-talen förekom endast vid herregårdar och i städerna, har sedan den tiden blifvit mycket allmän, så att de gårdar å landet eller till och med lägenheter, der all trädgårdsodling saknas, numera väl höra till undantagen.”

Torparen odlar

På den lilla åkern odlas säd och vissa år också potatis och ärter. Inne på tomten runt torpet finns fruktträd, bärbuskar och en nyanlagd kålgård med potatisodling. Om det blev mycket skörd av frukt och bär kunde överskottet säljas inne på torget i Västerås som en extra inkomst.

Fram till sekelskiftet 1900 fanns det många fler sorter av krusbär än av vinbär. Vid soldattorpet växer till exempel krusbäret 'Röda Syltbär' från Övertjärn. Runt sekelskiftet 1900 kom dock den amerikanska krusbärsmjöldaggen och odlingar slogs ut och buskar dog. Vinbären drabbades inte och därmed ökade deras popularitet under 1900-talet.

Torparträdgård runt sekelskiftet 1900

För kunskap och inspiration om hur torpens trädgårdar kunde se ut runt sekelskiftet 1900 i Västmanland har vi studerat en fotosamling av Eva Timm (1873-1965), prästdotter från Lillhärads socken, strax norr om Västerås. Eva Timm fotograferade under åren 1895-1915 socknens alla gårdar och torp. Det vanligaste i torpträdgårdarna var fruktträd, buskar, oftast syrener, och rabatter.

Eva Timms fotografier låg till grund för den inventering av övergivna torp och deras kulturväxter i Lillhärads socken som gjordes 2004 av Länsmuseet och Skogsstyrelsen. Inventering gjordes även i Riddarhyttan, Skinnskattebergs socken och vid Tidö slott, Rytterne socken. Genom dessa inventeringar har vi fått mycket kunskap och växter från torp runtom i Västmanland.

Insamlade växter från Västmanland

Vid torpet på friluftsmuseet växer kaprifol, humle, höstaster och akleja från Lillhärad, krusbär, lupin och spirea från Riddarhyttan och parksmultron och krusbär från Rytterne. Här finns löjtnantshjärta och gubbaskägg från Skerike socken och stjärnflocka från Fläckebo socken. Här finns också rosen ’Minette’, en av de mest spridda gammaldagsrosorna i Sverige. Vår ’Minette’ har samlats in vid ett torp på Ängsö.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -