-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Trädgård och odling

Vy över hamlingsängen.

Hamling av träden.

 

 -  

Hamlingsäng

Löv har använts som vinterfoder åt djuren ända sedan man började ha husdjur i Sverige.

När ett träd hamlas hugger man av alla eller merparten av trädets grenar för skörd av löv till foder. Efter några år då nya grenar vuxit ut kan trädet hamlas igen.

Vid hamlingen användes yxa och lövkniv. Lövkniven har ett brett blad med en böjd spets för att kunna böja ner och skära av grenar.

Löven samlades i knippen som hängdes upp för att torka. På vintern gavs lövknippena till djuren.

Löv är ett näringsrikt foder och det är framförallt får och getter som föredrar att äta löv. De avgnagda knippena användes därefter som bränsle.

Olika lövträd har använts för skörd av löv. Här på museets löväng är det lindar som hamlas.

Hamlade träd har en rikare biologisk mångfald än de som inte hamlas. Det betyder att de drar till sig fler fåglar, skalbaggar, mossor, lavar, fjärilar och andra djur och växter.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -